Pražské humanitní gymnázium š.p.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 5. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.C ŠkA ŠkA
8.A ŠkA ŠkA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bukověcký Kamil KasB
Čížková Anna DelV BukK - - ONeN -
Hrsinová Jana KunK StoP StoP StoP .... PátE - .. ..
Wernerová Vacková Juliana SanA SanA SanA - SanA UrbD
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bukověcký Kamil
2 spojeno (ČížA Absc) Aj 1.A (AJa) 409
Delfino Viviane
1 spojeno (ČížA Absc) Aj 2.B (AJa)+ 314
Dunn Natálie
2 změna Aj 8.A (AJa)+
Kase Brianna
2 změna Aj 4.C (AJb)+
6 spojeno (BukK Absc) Aj 3.D (AJc)+ 402
Kunová Kateřina
1 supl. (HrsJ Absc) B 1.D 410 za odpadlou
Nováková Lenka
1 změna Čj 8.A+
ONeill Nicolas
5 spojeno (ČížA Absc) Aj 4.B (AJb)+ 318
Pátková Eliška
6 supl. (HrsJ Absc) ZSV 1.C 412 za odpadlou
Santillan Alejandra
1 spojeno (WerJ Absc) Šj 4.A (ŠJa)+ 318
2 spojeno (WerJ Absc) Šj 4.A (ŠJa)+ 318
3 spojeno (WerJ Absc) Šj 1.D (ŠJb)+ 314
5 supl. (WerJ Absc) Šj 2.B (ŠJa)+ 303 za odpadlou
Stohwasser Petr
2 spojeno (HrsJ Absc) Sc 2.B+ 417
3 spojeno (HrsJ Absc) Sc 2.B+ 417
4 spojeno (HrsJ Absc) Sc 2.B+ 417
Urbanová Daniela
6 spojeno (WerJ Absc) Šj 2.B (ŠJa)+ 314
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 Aj AJa 409 spojí BukK (ČížA)
2.A
1 Aj AJa 314 spojí DelV (ČížA)
5 Šj ŠJa 303 supluje SanA (WerJ)
6 Šj ŠJa 314 spojí UrbD (WerJ)
2.B
1 Aj AJa 314 spojí DelV (ČížA)
2 Sc 417 spojí StoP (HrsJ)
3 Sc 417 spojí StoP (HrsJ)
4 Sc 417 spojí StoP (HrsJ)
5 Šj ŠJa 303 supluje SanA (WerJ)
6 Šj ŠJa 314 spojí UrbD (WerJ)
4.A
1 Šj ŠJa 318 spojí SanA (WerJ)
2 Šj ŠJa 318 spojí SanA (WerJ)
5 Aj AJb 318 spojí ONeN (ČížA)
4.B
1 Šj ŠJa 318 spojí SanA (WerJ)
2 Šj ŠJa 318 spojí SanA (WerJ)
5 Aj AJb 318 spojí ONeN (ČížA)
5.A
3 Šj ŠJb 314 spojí SanA (WerJ)
1.C
3 Šj ŠJb 314 spojí SanA (WerJ)
6 ZSV 412 supluje PátE (HrsJ)
1.D
1 B 410 supluje KunK (HrsJ)
3 Šj ŠJb 314 spojí SanA (WerJ)
6.A
8 FjK FjK odpadá (HrsJ)
9 FjK FjK odpadá (HrsJ)
3.C
6 Aj AJc 402 spojí KasB (BukK)
8 FjK FjK odpadá (HrsJ)
9 FjK FjK odpadá (HrsJ)
3.D
6 Aj AJc 402 spojí KasB (BukK)
4.C
8 FjK FjK odpadá (HrsJ)
9 FjK FjK odpadá (HrsJ)
1. - 2. les. Školní akce
8.A
1. - 2. les. Školní akce
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou